Πηγές και Βιβλιογραφία

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε.Σ. ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ Γ', ΑΘΗΝΑ 1974

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 1995

3. Χ. ΛΑΖΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΦΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 1995

4. Χ. ΛΑΖΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΟΛΟΣ 1993

5. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧ. ΕΠΙΜ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2006 2Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

6. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Μ.Θ - Ε.Τ.Β.Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1997 1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ

7. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Μ.Θ - Ε.Μ.Α.Ε.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1997 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

8. VITRUVIUS DE ARCHITECTURA, TRANSLATION Π. ΛΕΦΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1998.

9. OLESON J.P. GREEK AND ROMAN MECHANICAL LIFTING DEVISES, THE HISTORY OF TECHNOLOGY , TORONDO 1984

10. SCHMIDT W. HERONIS ALEXANDRINI OPERA QUAE SUPERSUNT OMNIA 1, PNEUMATICA ET AUTOMATA, LEIPSIAE 1899.

11. DRACHMAN A.G. KTESIBIOS, PHILON AND HERON A STUDY IN ANCIENT PNEUMATICS , COPENHAGEN 1948.

12. TURNER A.J. THE TIME MUSEUM, TIME MEASURING INSTRUMENTS, ROCKFORD 1984.

13. DE SOLA PRICE D. GEARS FROM GREEKS THE ANTIKYTHERA MECHANISM A CALENDAR COMPUTER FROM 80 B.C. , PHILADELPHIA 1974

14. SUNDIALS AN ILLUSTRATED HISTORY OF PORTABLE DIALS, HESTER HIGTON, PHILIP WILSON PUBLISHERS N.Y. 2001

15. M.J.T. LEWIS SURVEING INSTRUMENTS OF GREECE AND ROME, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS U.K. 2001

16. J.W. HUMPHREEY, J.P. OLESON GREEK AND ROMAN TECHNOLOGY , A. SWERWOOD ROUTIEDGE 1998

17. D.R. HILL STUDIES IN MEDIEVAL ISLAMIC TECHNOLOGY G.BRITAIN 1998

18. P.D.VALAVANIS, Hysplex. The starting Mechanism In ancient stadia. California University Press.

19. ΚΟΡΡΕΣ Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ Πεντέλη στον Παρθενώνα Αθήνα , 1993