• Πατήστε για μεγέθυνση

ΒΑΛΛΙΣΤΡΑ

Πολιορκητική μηχανή η οποία περιγράφεται από τον Φίλωνα τον Βυζάντιο. Μας παρέχει επίσης και μαθηματικούς τύπους για την κατασκευή του όπλου αυτού. Με κάποιες μικρές παραλλαγές μπορούσε να εκτοξεύει βέλη ή πέτρες.