• Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση

ΡΩΜΑΙΚΟΣ ΜΟΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ

Το είδος αυτό των καταπελτών χρησιμοποιήθηκαν από τον στρατό του Μ. Αλεξάνδρου. αυτά αντικαταστάθηκαν από μηχανές με δύο αγκώνες τα οποία ήταν μεγαλύτερα και στην συνέχεια τα χρησιμοποίησαν και τα τροποποίησαν και οι Ρωμαίοι με την ονομασία όναγρος.

ΠΕΤΡΟΒΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΩΝΑ

Πετροβόλο μηχάνημα από την εποχή του Φιλίππου του Β', επινοήθηκε πιθανότατα από τον μηχανικό Χάρωνα τον Μαγνήσιο. Πληροφορίες για το όπλο αυτό μας μεταφέρει ο Βίτων σε βυζαντινό εγχειρίδιο, το οποίο είναι ένδειξη ότι χρησιμοποιήθηκε και από τους βυζαντινούς.