• Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΟ

Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος περιγράφεται από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα στο έργο του μετρητικά. Αυτός ο μηχανισμός μετράει τις αποστάσεις στην θάλασσα. Τοποθετείται κατάλληλα στην κουπαστή του πλοίου και με έναν συνδυασμό γραναζιών καταγράφει την απόσταση που έχει διανύσει το πλοίο.