• Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση

ΔΙΟΠΤΡΑ ΤΟΥ ΗΡΩΝΟΣ

Η γεωδαιτική διόπτρα του Ήρωνος είναι ένα φορητό εργαλείο που επιτρέπει ακριβείς γεωδαιτικές μετρήσεις επί της επιφάνειας της γης. Μετρά αζιμούθια , ύψη, μήκη και γωνιακές αποστάσεις.

ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ

Αξιόλογο αρχιτεκτονικό και τοπογραφικό όργανο, πρόγονος του σημερινού αλφαδιού, χρησιμοποιούμενο στη μέτρηση των κλίσεων διαφόρων επιφανειών, σε τοπογραφικές σκοπεύσεις κ.ά. το όργανο περιγράφεται από το Ήρωνα στο έργο του Περί Διόπτρας.