• Πατήστε για μεγέθυνση

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ

Ο αστρολάβος είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα όργανα στον κόσμο των Αράβων και των Λατίνων του μεσαίωνα. Εμπνευστής του Αστρολάβου θεωρείται ο Ίππαρχος ο οποίος από τον 2ο π.Χ. αιώνα γνώριζε την θεωρία της στερεογραφικής προβολής, πάνω στην οποία βασίζεται και η κατασκευή ενός αστρολάβου. Με τον αστρολάβο μπορούμε να υπολογίσουμε τις γωνιαίες αποστάσεις δυο αντικειμένων , το ύψος των αστέρων, του ήλιου, μπορούμε να προσδιορίσουμε την εποχή, την διάρκεια της ημέρας, τον μεσημβρινό ενός τόπου , την ανατολή και δύση ενός αστέρα κ.α. Το αντίγραφο της φωτογραφίας χρονολογείται το 1026μ.Χ.