• Πατήστε για μεγέθυνση

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΡΩΝΑ Δίκολος

Η δίκολος είναι μία ανυψωτική μηχανή η οποία αποτελείται από μία ξύλινη γέφυρα σχήματος Π και την βοήθεια τροχαλιών και σχοινιών ανυψώνει μεγάλα βάρη. Μπορεί επίσης να μετακινείται και οριζοντίως όταν στην βάση της τοποθετούνται κατρακύλια.