• Πατήστε για μεγέθυνση

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ για την κατασκευή λιμανιών

Η ανυψωτική μηχανή αποτελείται από ένα σύστημα ξύλων που σχηματίζουν ένα Πί. Συνδυασμός βαρούλκων και τροχαλιών , τοποθετημένων κατάλληλα σε διάφορα σημεία του μηχανισμού δίνουν την δυνατότητα να μεταφέρονται οι λίθοι από το πίσω μέρος στο μπροστινό και να βυθίζονται στην θάλασσα. Έτσι κατασκεύαζαν τον μόλο του λιμένα.