• Πατήστε για μεγέθυνση

ΑΙΟΛΟΣΦΑΙΡΑ του ΗΡΩΝΑ

Ο περιστροφικός ατμοστρόβιλος που εφεύρε ο Ήρων έγινε γνωστός σαν αιολόσφαιρα. Μέσω ενός βραστήρα το νερό ατμοποιείται και μέσω δύο σωλήνων οδηγείται μέσα στην σφαίρα και εκτονώνεται από δυο αντιδιαμετρικά τοποθετημένους σωλήνες με αποτέλεσμα την περιστροφική της κίνηση.