• Πατήστε για μεγέθυνση

Ο ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΑ - ΤΥΜΠΑΝΟ

Το τύμπανο ήταν ένα στενό κατασκεύασμα, χωρισμένο εσωτερικά σε οκτώ ή δέκα ισοσκελή τρίγωνα, τα οποία προς την εξωτερική τους επιφάνεια έφεραν ανοίγματα για τη συγκέντρωση ύδατος, που έρρεε προς το υδραγωγείο από αντίστοιχα ανοίγματα (οπές) που υπήρχαν στις κορυφές των τριγωνικών τμημάτων. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να μεταφέρει νερό από χαμηλό ύψος.