• Πατήστε για μεγέθυνση

ΠΟΛΥΚΑΔΙΑ

O υπoδιαιρεμένoς τρoχός τoυ Φίλωνα, μηχανικoύ της Αλεξάνδρειας, είναι γνωστός σε δύo παραλλαγές: τoυ τυμπάνoυ και της πoλυκαδίας. Η πoλυκαδία υπήρξε η πλέον χρηστική μορφή του οργάνου, γνωστή ως υποδιαιρεμένος τροχός. Περισσότερο εύκολη στην κατασκευή της, ελαφρύτερη και έχοντας τη δυνατότητα άντλησης ύδατος από μεγάλο βάθος, σε μεγαλύτερη ποσότητα και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, έγινε πασίγνωστη και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα. Φέρει ξύλινα δοχεία, ενσωματωμένα στην περιφέρεια του τροχού. Χρησιμοποιείται έως σήμερα σε πολλά μέρη του κόσμου.