• Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Νεότερος

Ο Mηχανισμός των Αντικυθήρων μετρά τα αστρονομικά φαινόμενα και λειτουργεί ως σύνθετος μηχανικός "υπολογιστής" που ακολουθεί τους κύκλους του ηλιακού συστήματος. Ο μπροστινός πίνακας έφερε πιθανώς τρεις δείκτες, ένας που παρουσιάζει την ημερομηνία, και δύο άλλους που παρουσιάζουν τις θέσεις του ήλιου και της Σελήνης. Ο ανώτερος πίσω πίνακας, που επιδεικνύει τους 235 μήνες του Μετωνικού κύκλου των 19 ετών. Αυτός ο πίνακας περιέχει έναν μικρότερο θυγατρικό πίνακα που επιδεικνύει τον κύκλο του Καλλίπου των 76 ετών. Ο χαμηλότερος πίσω πίνακας είναι επίσης υπό μορφή σπείρας, με 223 τμήματα που παρουσιάζουν κύκλο έκλειψης του Saros. Έχει επίσης έναν μικρότερο θυγατρικό πίνακα που επιδεικνύει τον κύκλο του Εξελιγμού των 54 ετών. Το ομοίωμα του μηχανισμού των Αντικυθήρων είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα της ομάδας μελέτης του μηχανισμού (Antikyhtera Mechanism Research Project) τα οποία δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature. Στο ομοίωμα αυτό σχεδίασα την θέση των αξόνων σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και την λειτουργικότητα του μοντέλου. Στα σημεία που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς εφάρμοσα λύσεις οι οποίες να είναι συμβατές με τον τρόπο κατασκευής του υπόλοιπου μηχανισμού. Τέλος η χρήση του Plexi Glass έχει εκπαιδευτικό σκοπό.