• Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση

ARCHIMEDES WATER CLOCK

Archimedes turned his inventive genius to the great problem of measuring time. Sundials could not measure time the night. The clock that Archimedes devised used a falling level to move pointers marking off time. The change in the water level measured the passing of time, and depended on an ingenious system that regulated the rate of change according to the season.