• Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση
  • Πατήστε για μεγέθυνση

ANTIKYTHERA MECHANISM reconstruction of 2007

""The mechanism of Antikythera presents remarkable economy and inventiveness of planning. It constitutes witness of exceptional technological potential of ancient Greece, which obviously lost in the gulfs of Roman Empire ". With this phrase is completed the article of multinational team of researchers (The Antikythera Mechanism Research Project) which from 2005 dealt with the study of Antikythera Mechanism and November 2006 published this work in the inspection Nature. This new elements I include in the recent manufacture of mechanism that I completed in April 2007.